Nasze realizacje

"Metalkas"
Typ realizacji: Drogi, parkingi, place manewrowe
Powierzchnia: 25000 m2
Miejsce realizacji: Bydgoszcz
salon BMW Posłuszny
Typ realizacji: Podjazdy
Powierzchnia: 3000 m2
Miejsce realizacji: Bydgoszcz
Bożejewiczki, kujawsko-pomorskie
Typ realizacji: Układanie ulicy z kostki brukowej
Powierzchnia: 2500 m2
Miejsce realizacji: Bożejewiczki, ul. Okrężna
CM Klima Borówno
Typ realizacji: Parkingi oraz droga dojazdowa
Powierzchnia: 2000 m2
Miejsce realizacji: Borówno
Śliwice Łoboda oraz gmina Śliwice
Typ realizacji: Scieżka pieszo-rowerowa oraz parkingi
Powierzchnia: 6000 m2
Miejsce realizacji: Gmina Śliwice
Braniewo Grzechotki
Typ realizacji: Wykonanie odwodnienia (korytka, płytka na skarpie)
Powierzchnia: 13 km
Miejsce realizacji: Braniewo Grzechotki
Osiedla holding Budstol
Typ realizacji: Drogi dojazdowe oraz parkingi na osiedlach budowanych przez Budstol sp. z o.o.
Powierzchnia: 4000 m2
Miejsce realizacji: Bydgoszcz Osiedla budowane przez Budstol
Gmina Żnin
Typ realizacji: Domki i posesje
Powierzchnia: 100 m2
Miejsce realizacji: Żnin
Żnin
Typ realizacji: Ulice i pieszojezdnie
Powierzchnia: 5000 m2
Miejsce realizacji: gmina Żnin
Stadion miejski (Żnin)
Typ realizacji: parkingi i pieszojezdnie
Powierzchnia: 2000 m2
Miejsce realizacji: Żnin

Unsere Realisierungen

"Metalkas"
Realisierungstyp : Straßen, Parkplätze, Manöverplätze
Fläche: 25000 m 2
Realisierungsort : Bydgoszcz
BMW Haus Posluszny
Realiserungstyp : Anfahrten
Fläche : 3000 m 2
Realisierungsort: Bydgoszcz
Bożejewiczki, kujawsko-pomorskie
Realisierungstyp : Straßenbau aus Pflaster
Fläche 2500 m 2
Realisierungsort : Bozejewiczki, ul. Okrezna
CM Klima Borówno
Realisierungstyp : Parkplätze und Zafahrtweg
Fläche 2000 m 2
Realisierungsort : Borowno
Sliwice Loboda, Gemeinde Sliwice
Realisierungstyp : Weg für Fu´gänger und Fahrräder sowie Parkplätze
Fläche 6000 m 2
Gemeinde Sliwice
Braniewo Grzechotki
Realisierungstyp : Ausführung Entwässerung ( Rinnen, Platten auf einer Böschung)
Fläche 13 km
Realisierungsort : Braniewo Grzechotki
Wohnsiedlungen Holding Budstol
Realierungstyp : Zufahrtwege sowie Parkplätze bei Wohnsiedlungen von Budstol Sp. z o.o.
Fläche : 4000m 2
Realisierungsort : Bydgoszcz, Wohnsiedlungen gebaut durch Budstol
Gemeinde Żnin
Realisierungstyp : Häuser und Grundstücke
Fläche 100 m 2
Realisierungsort : Gemeinde Znin
Żnin
Realisierungstyp : Straßen und Wege
Fläche 5000 m 2
Realisierungsort: Gemeinde Znin
Städtisches Stadion
Realisierungstyp : Parkplätze und Wege
Fläche 2000 m 2
Realisierungsort :Znin